Informace o stránkách

Webové stránky rent.decathlon.pl, rent.decathlon.hu, rent.decathlon.cz, rent.decathlon.lt, rent.decathlon.lv a rent.decathlon.ee (dále jen "Webové stránky") provozuje společnost DECATHLON sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Geodezyjna 76,03-290 Varšava, Polsko, se základním kapitálem 8859,465. 00 PLN, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu, 14. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000007163, NIP 951-18-55-233, REGON: 013102058, BDO: 000005259 (dále jen "DECATHLON").

Počet aktivních příjemců

Průměrný měsíční počet aktivních příjemců naší online platformy provozované na adrese rent.decathlon.pl, rent.decathlon.hu, rent.decathlon.cz, rent.decathlon.lt, rent.decathlon.lv a rent.decathlon.ee je 61 711. Datum poslední aktualizace: February 2024. Tyto informace jsou zveřejňovány výhradně pro účely zákona o digitálních službách (tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065).